Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh: Đi lên từ sức mạnh của lòng dân!

22-12-2016
Bởi: GTV Có: Bình luận

Chiến tranh đã đi xa, Thạch Liên chuyển mình trong dòng thác cách mạng đổi mới, con người cầm cày, cầm súng năm xưa đang cùng với các thế hệ hôm nay đoàn kết một lòng chung sức xây dựng quê hương. Trong hai cuộc trường chinh vệ quốc vĩ đại của dân tộc, nằm […]

Từ khóa: